Komission tiedonanto maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontukea vuosina 2014–2020 koskevien Euroopan unionin suuntaviivojen muuttamisesta soveltamisajan osalta ja tilapäisestä mukauttamisesta covid-19-pandemian vaikutusten huomioon ottamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 424/05