Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно проекта на решение относно адекватното ниво на защита във връзка с „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“