Заключение на генералния адвокат Geelhoed представено на12 септември 2006 г.