Решение на Общия съд (шести състав) от 3 март 2016 г.$