ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier Forslag til forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender Forslag til forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa