Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1053 оd 16. srpnja 2020. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (Priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 4987) (Tekst značajan za EGP)