KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle 15 päivänä huhtikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/601 arviointi