Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10115—PAI Partners/Apleona Group) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 40/08