Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10115—PAI Partners/Apleona Group) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2021/C 40/08