Регламент (ЕО) № 1682/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година за определяне на коефициентите, които се прилагат за зърнени култури, изнесени под формата на шотландско уиски за периода 2006—2007 г. PROPCELEX