Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2016