Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2016