Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita