Определение на Съда (четвърти състав) от 21 януари 2016 г.