Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/593 на Комисията от 5 април 2016 година за одобрение на промяна, която не е минимална, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Olive de Nîmes (ЗНП)]$