Държавна помощ — Румъния — Държавна помощ SA.36086 (2013/CP) — Потенциална помощ за Oltchim SA — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзТекст от значение за ЕИП C/2016/2010