Zelger Решение на Съда от 17 януари 1980 г. # Siegfried Zelger срещу Sebastiano Salinitri. # Искане за преюдициално заключение: Bundesgerichtshof - Германия. # Дело 56/79. TITJUR