Rozhodnutí Rady (EU) 2016/838 ze dne 23. května 2016 o uzavření Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé jménem Evropské unie