KongoResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o Kongu: oboroženi spopadi na območju vzhodne meje Demokratične republike Kong