Заключение на генералния адвокат Warner представено на16 юни 1976 г.