Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1167 z 18. júla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 102/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike$