Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1167 (2016. gada 18. jūlijs), ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 102/2012, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu par cita starpā Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importu un attiecina šo maksājumu arī uz tērauda trošu un tauvu importu, kurš nosūtīts no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tas ir deklarēts ar izcelsmi Korejas Republikā$