Годишен доклад 2010 относно политиките на Европейския съюз за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2009 г