Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) (Zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) COM/2016/20014