Обява за свободно работно място за изпълнителен директор — Европейска фондация за обучение (ETF) (Срочно нает служител — степен AD 14) — COM/2016/20014