Υπόθεση F-82/15: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 21ης Ιουλίου 2016 — De Nicola κατά ΕΤΕπ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕπ — Aσφάλιση ασθενείας — Άρνηση επιστροφής ιατρικών εξόδων — Θεραπεία με ακτίνες laser — Θεραπεία μη επιστημονικώς εγκεκριμένη — Τρόπος διορισμού ανεξάρτητου ιατρού — Αρμόδιος ιατρικός σύλλογος — Γνωμάτευση ανεξάρτητου ιατρού — Έκταση του δικαστικού ελέγχου — Λόγοι αρνήσεως της επιστροφής εξόδων — Εσωτερικές διατάξεις του συστήματος ασφαλίσεως ασθενείας — Σκοπός της θεραπείας με ακτίνες laser — Αποτελέσματα καταπραϋντικά του πόνου — Προηγούμενη άδεια του συμβούλου ιατρού — Υλική ζημία — Πρόωρα συμπεράσματα συμπεράσματα — Ηθική βλάβη — Απροσδιόριστο ποσό — Απαράδεκτο)