Информационно известие от Надзорния орган на ЕАСТ на основание член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга