Определение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 20 август 1998 г.