Talan mot Republiken Frankrike väckt den 22 juni 1998 av Europeiska gemenskapernas kommission (Mål C-225/98)