Определение на председателя на четвърти състав на Съда от 16 март 1988 г. # Henri de Compte срещу Европейски парламент. # Обезпечително производство - Длъжностно лице - Спиране на изпълнението. # Дело 44/88 R. TITJUR de Compte/Парламент