Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1892, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, Latvian Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY mukaisesti toteuttamasta toimenpiteestä GGP Italy SpA:n valmistaman ruohonleikkurin markkinoille saattamisen kieltämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7656) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)