Решение (ЕС) 2016/77 на Съвета от 18 януари 2016 година за потвърждаване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на 10-ата Министерска конференция на Световната търговска организация по отношение на въпросите, свързани с конкуренцията при износа и развитието