POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o odhodkih EKJS Sistem zgodnjega opozarjanja št. 11-12/2015$