RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind cheltuielile FEGA sistem de avertizare timpurie nr. 11-12/2015$