Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/760 на Комисията от 13 май 2016 година относно извънредни мерки за подпомагане на секторите на яйцата и птичето месо в Италия$