Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7883 – NPM Capital / Thijs Hendrix Beheer / Hendrix Genetics) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)