Решение на Съвета от 24 февруари 2016 година за назначаване на членове и заместник-членове в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място