Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1157 на Комисията от 11 юли 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2014 по отношение на стандартните условия за финансовите инструменти във връзка с механизма за съвместни инвестиции и фонда за градско развитие$