Mål C-50/15 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 21 januari 2016 – Kurt Hesse mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Hubert Ampferl, i egenskap av konkursförvaltare för Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b och 8.5 — Ordmärket Carrera — Invändning framställd av innehavaren av de nationella och gemenskapsregistrerade ordmärkena CARRERA — Risk för förväxling — Det äldre varumärket är känt)