Zadeva C-50/15 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 21. januarja 2016 – Kurt Hesse/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Hubert Ampferl, kot stečajni upravitelj družbe Lutter & Partner GmbH, prej Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) in (5) — Besedna znamka Carrera — Ugovor imetnika nacionalne in Skupnostne besedne znamke CARRERA — Verjetnost zmede — Ugled, ki ga je pridobila prejšnja znamka)