Cauza C-50/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 ianuarie 2016 – Kurt Hesse/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Hubert Ampferl, în calitate de lichidator al Lutter & Partner GmbH, fostă Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 5 — Marca verbală Carrera — Opoziție a titularului mărcilor verbale națională și comunitară CARRERA — Risc de confuzie — Renume dobândit de marca anterioară)