Zaak C-50/15 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 21 januari 2016 — Kurt Hesse/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Hubert Ampferl, als vereffenaar van Lutter & Partner GmbH, voorheen Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5 — Woordmerk Carrera — Oppositie door de houder van het nationale en gemeenschapswoordmerk CARRERA — Verwarringsgevaar — Reputatie van het oudere merk)