Asia C-50/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.1.2016 – Valittajana Kurt Hesse sekä muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), Hubert Ampferl Lutter & Partner GmbH:n selvitysmiehenä, aiemmin Lutter & Partner GmbH ja Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta — Sanamerkki Carrera — Väite, jonka on esittänyt kansalliseksi ja yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin CARRERA haltija — Sekaannusvaara — Aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus)