Kohtuasi C-50/15 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. jaanuari 2016. aasta otsus – Kurt Hesse versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Hubert Ampferl, äriühingu Lutter & Partner GmbH pankrotihaldur, varem Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 — Sõnamärk Carrera — Siseriikliku ja ühenduse sõnamärgi CARRERA omaniku vastulause — Segiajamise tõenäosus — Varasema kaubamärgi omandatud maine)