Дело C-50/15 P: Решение на Съда (шести състав) от 21 януари 2016 г. — Kurt Hesse/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Hubert Ampferl, в качеството на синдик в производството по несъстоятелност срещу Lutter & Partner GmbH, по-рано Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 — Словна марка „Carrera“ — Възражение на притежателя на словна национална марка и словна марка на Общността „CARRERA“ — Вероятност от объркване — Придобита репутация от по-ранната марка)