/* */

C/2016/2508 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/674 на Комисията от 29 април 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива за налагане на допълнителни мита върху вноса на определени видове плодове и зеленчуци