96/335/EF: Kommissionens Afgørelse af 8. maj 1996 om oprettelse af en fortegnelse og en fælles nomenklatur for bestanddele i kosmetiske produkter (Tekst af betydning for EØS)