Решение на Комисията от 8 май 1996 година относно съставяне на списък и обща номенклатура на съставките, използвани в козметичните продуктиТекст от значение за ЕИП.$