Komisjoni otsus , 15. juuli 2004 , millega rakendatakse nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, mis käsitleb veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud täiendavaid tagatisi ühendusesiseseks kaubanduseks veistega ja teatavate liikmesriikide esitatud tõrjeprogrammide heakskiitmist (teatavaks tehtud numbri K(2004) 2104 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2004/558/EÜ)