Писмен въпрос E-007256/11 Paolo De Castro (S&D), Mario Pirillo (S&D), Salvatore Caronna (S&D), Rosario Crocetta (S&D), Raffaele Baldassarre (PPE) и Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията. Продължаване на срока на действие и разширяване на обхвата на Регламент (ЕС) № 585/2011 за определяне на извънредни мерки за подпомагане на сектора на плодовете и зеленчуците